TV TIME

Join 10MM+ TV Lovers and Start Tracking!

Open in App
Yoichi Masukawa

Yoichi Masukawa

Discusion

Roles

Naruto Shippuden
Naruto Shippuden

– Como Rock-Lee

24326 votes
492 mentions
Naruto
Naruto

– Como Rock Lee

0 votes
0 mentions
Desert Punk
Desert Punk

– Como Tamehiko Kawano

0 votes
0 mentions
cargando