TV TIME

Join 10MM+ TV Lovers and Start Tracking!

Open in App
Juurouta Kosugi

Juurouta Kosugi

Discusion

Roles

Naruto Shippuden
Naruto Shippuden

– Como Asuma Sarutobi

37464 votes
1069 mentions
Naruto
Naruto

– Como Asuma Sarutobi

0 votes
0 mentions
The Familiar of Zero
The Familiar of Zero

– Como Joseph

1 votes
0 mentions
Blood+
Blood+

– Como David

53 votes
0 mentions
Toriko
Toriko

– Como Mansam

0 votes
0 mentions
La storia della Arcana Famiglia
La storia della Arcana Famiglia

– Como Dante

0 votes
0 mentions
cargando